Návod k lepení

Všechny samolepky je možno lepit pouze na čistý, suchý a hladký povrch. Před aplikací samolepky zbavte povrch prachu, nečistot a mastnoty. Ujistěte se, že okolní teplota ani teplota povrchu není nižší než 12°C.

Lepení samolepek

Všechny samolepky jsou z vrchní strany opatřeny průhlednou přenosovou folií pro snadnou aplikaci. Postup lepení je následující:

  1. Přitlačte přenašecí folii k motivu pomocí stěrky, houbičky nebo prsty, aby bylo možno grafiku lépe přenést na přenašecí folii.
  2. Pomalu začněte oddělovat přenašecí folii od podkladového papíru tak, aby grafika zůstala na průhledené přenašecí folii. V případě, že by se Vám nedařilo motiv takto přenést, umístěte jej na pevný podklad přenašecí folií směrem dolů, samolepku přitlačte a poté zkuste sejmout podkladový papír.
  3. Grafiku spolu s přenašecí folií umístěte na vybraný podklad, přitlačte pomocí stěrky, houbičky nebo prsty a přenašecí folii opatrně odstraňte.

Lepení samolepek na zeď

Všechny samolepky jsou z vrchní strany opatřeny průhlednou přenosovou folií pro snadnou aplikaci. Před lepením samolepky vyndejte z přepravního obalu, narovnejte a nechejte cca hodinu vyrovnat. Samolepka nesmí být aplikována na čerstvě natřenou zeď, vlhkou zeď, zeď s mnoha předchozími nátěry a na zdi, které jsou mastné nebo s příliš hrubou strukturou. Postup lepení je následující:

  1. Přitlačte přenašecí folii k motivu pomocí stěrky, houbičky nebo prsty, aby bylo možno grafiku lépe přenést na přenašecí folii.
  2. Pomalu začněte oddělovat přenašecí folii od podkladového papíru tak, aby grafika zůstala na průhledené přenašecí folii. V případě, že by se Vám nedařilo motiv takto přenést, umístěte jej na pevný podklad přenašecí folií směrem dolů, samolepku přitlačte a poté zkuste sejmout podkladový papír.
  3. Grafiku spolu s přenašecí folií umístěte na vybraný podklad, přitlačte pomocí stěrky, houbičky nebo prsty a přenašecí folii opatrně odstraňte.